Välkommen till SFF Hallegården!

Samfällighetsföreningen består av 48 radhus byggda under åren 1971-72.

Det är vi som bor i föreningen som tillsammans vårdar och underhåller vårt område.

Ansvar och underhåll

Varje fastighetsägare äger och ansvarar för skötsel och underhåll av sin fastighet. Föreningen äger tillsammans gavlarna, taken och dräneringen och ansvarar för underhåll av dessa.

Städdagar

Varje år har vi tillsammans två städdagar, en under våren och en under hösten.
Under dessa hjälps vi åt att underhålla vårt områdes gemensamma ytor.

Tv-anläggning

I föreningen finns en gemensam tv-anläggning genom vilken vi förmedlar ett grundutbud av tv-kanaler.

 

 

 

FIBERNÄTET

Samtliga hushåll i vår samfällighetsförening är anslutna till kommunikationsoperatören Open Universe.

INTERNET, TV OCH TELEFONI

Jämför och välj den tjänst och leverantör som passar dig och dina behov bäst. Mer information om priser och kampanjer hittar du på tjänsteleverantörernas hemsidor eller på självvalsportalen Där hittar du flera olika tjänsteleverantörer som erbjuder internet, TV och telefoni, gör dina val utifrån dina behov!

Grannsamverkan mot brott

 

Vår samfällighet är sedan 2010 ansluten till det brottsförebyggande nätverket “Grannsamverkan”. Detta innebär att vi bl.a. har tät kontakt med polisen i Lerum och får löpande information om vad som händer i vår kommun.

Ni hittar mer information om vad Grannsamverkan innebär på samverkanmotbrott.se
I korta drag så hjälps vi åt att göra det så svårt som möjligt för personer som inte kan skilja på mitt och ditt.

SSF Stöldskyddsföreningen har listat goda råd till ägaren av fritidshuset, båten och bostaden.

Gemensamt garage

Här finner du gräsklippare och grästrimmers för de gemensamma ytorna, skottkärror och annan gemensam utrustning.

Nyckel till bom

För att undvika biltrafik i vårt område finns en bom monterad vid den främsta infarten. Nyckel till denna skall du ha fått av den tidigare ägaren till ditt boende. Om du saknar en sådan nyckel är du välkommen att höra av dig till oss i styrelsen.

Stämmor

Vi har årligen två stämmor i föreningen, en under våren och en under hösten. Vid dessa presenterar styrelsen vad som har hänt i föreningen och hur planerna ser ut framöver.