19 Brottsförebyggande tips

För bostaden:

– Ta hjälp av grannar. Låt grannarna bli dina medhjälpare så att huset inte ekar tomt och välkomnar inbrott. Grannsamverkan är ovärderligt. Kontakta gärna ortens polis för att få hjälp med utbildning och organisation kring grannsamverkan.

– Lås om dig. Lås dörren på dagen även när du är hemma. SSF får allt oftare rapporter om att tjuvar går in under dagen.

– Se till att du har bra lås, gärna med SSF:s ögonmärkning, till både entrédörren, altandörren och alla fönster i markplanet där 70 till 80 procent av inbrotten sker.

– Säker värdeförvaring. Tjuven vet precis var han/hon ska leta efter dina värdesaker. Förvara smycken och värdeföremål i ett säkerhetsskåp eller värdeskåp om du inte har tillgång till ett bankfack.

– Märk värdesaker. Märk upp värdesakerna såsom bärbara datorer, åkgräsklipparen osv. För tjuven blir de då betydligt svårare att sälja vidare och mycket mindre värda.

– Teckna en spärrtjänst. Registrera konto- och kreditkort, id-handlingar och mobiltelefon/ surfplatta/dator hos en spärrtjänstleverantör.

– Gör det svårt för tjuven. Förvara stegar, cyklar och trädgårdsredskap i låst förråd.

För fritidshuset:

– Töm fritidshuset på värdefulla föremål.

– Märk lös egendom som lämnas kvar – den blir mindre attraktiv att stjäla.

– Gör en inventarieförteckning.

– Lås både fritidshuset och eventuella uthus med rekommenderade lås. OBS: Gäller inte bara ytterdörren, utan alla dörrar, fönster och eventuella luckor.

– Grannsamverkan är ovärderligt, särskilt om det finns permanentboende i området.

– Fundera över om det går att sätta upp staket eller vägbom för att försvåra för bilister att ta sig fram till huset.

För båten:

– Töm båten själv! Se till att det inte finns värdefull löstagbar utrustning kvar.

– Vinterförvara båtmotorn ordentligt inlåst.

– Märk all utrustning med en beständig märkning.

– Lås fast båten med godkänt hänglås och kätting så länge den ligger i vattnet.

– Starta Båtsamverkan, kontakta Larmtjänst.

– Sätt spårsändare i båten och båtmotorn. Den sänder ut signaler som kan hjälpa polisen att spåra godset om det blivit stulet.