På väg att flytta ut från området?

Du som är ägare till fastigheten skall informera den nya ägaren om att det är obligatoriskt att vara medlem i SFF Hallegården. Den nya ägarens namn och kontaktuppgifter skall överlämnas till styrelsen så att boendelistan hålls aktuell.

Kom ihåg att överlämna följande till den nya ägaren:

– Nyckel till bommen
– Nyckel till gemensamt garage 
– Huspärm

I de fall nycklar har förkommit kan de kopieras från styrelsens eller grannars exemplar.

Om huspärmen saknas kan innehållet till en ny pärm fås från styrelsen.

Lycka till med ditt nya boende och tack för din tid hos oss!