You are hereKondensvatten från värmepumpar

Kondensvatten från värmepumpar


By admin - Posted on 16 februari 2014

Hej! Vi har i styrelsen uppmärksammat att flera har luft-luft värmepumpar där kondensvattnet från utedelen rinner rakt ner på marken utan att samlas upp. Då det periodvis rinner ansenliga mängder från denna som inte tas om hand kan detta orsaka skador på husen/grunden i form av fuktskador, sättningar, mögel, svamp etc.

Det är alltså mycket viktigt att detta vatten antingen samlas upp eller leds bort från huset på lämpligt sätt.

Vi kommer att påminna om detta på vårstämman.

/mvh Styrelsen

Nyhetsbrev [hallegarden.se]

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!