You are hereValberedning behöver dig!

Valberedning behöver dig!


By admin - Posted on 12 februari 2015

Då var det dags att få in lite nytt blod i styrelsen. På vårstämman som äger rum i mars så skall vi välja en ordförande och en ledarmot (underhållsansvarig) på två år. Dessutom skall vi välja tre stycken suppleanter (ersättare) på ett år. Ordföranden väljs av stämman och resterande poster konstituerar sig på följande styrelsemöte. Detta betyder att styrelsen själv bestämmer vilken post respektive ledarmot skall ha.

Jag (Niclas Karlsson, hus 97) som är sittande ordförande kommer som tidigare aviserat att avgå på vårstämman. Efter fyra år på posten som ordförande (och innan dess ett par år som sekreterare) så är det dags med lite nya krafter vid rodret :)

Sittande styrelse har försökt att dokumentera styrelsejobbet och gjort arbetsbeskrivningar för alla poster så att nya personer skall komma in i arbetet snabbt. Det finns även ett dokument som beskriver styrelseåret (vad som skall göras när).

Att ingå i styrelsen innebär stor möjlighet att vara med och påverka vad som händer i vårt område. För att sitta i styrelsen behöver man absolut inte kunna allt. Vi kompletterar varandra och det finns utbildningar att tillgå. Du behöver alltså inte känna att "det där klarar inte jag"!

Så, anmäl ert intresse till oss i valberedningen! Vårt jobb är att presentera ett förslag på en lämplig styrelse på vårstämman.

/mvh Valberedningen genom Niclas (sittande Ordf.)

Nyhetsbrev [hallegarden.se]

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!