You are hereInbjudan till vårstämman samt info om utbyggnad av fibernätet

Inbjudan till vårstämman samt info om utbyggnad av fibernätet


By admin - Posted on 08 mars 2015

Hej! Arbetet med fibernätet fortskrider enligt plan. Vi vill än en gång rekommendera alla boende att inte teckna några egna avtal med exempelvis Telia. På höststämman röstade vi igenom beslutet att bygga ett fibernät och att kostnaden tas ut under två år på kvartalsavgiften. Ingen undkommer alltså denna utgift. Mer information på vårstämman.

Som tidigare annonserat så kommer vårstämman att äga rum 23/3 kl:1900 i Knappekullaskolans matsal. Vi skall i år välja en ny ordförande, en ny ledarmot samt tre stycken suppleanter. Valberedningen har förslag till alla posterna. Se bifogad inbjudan!

Vårens städdag kommer att äga rum 18 april.

/mvh styrelsen genom avgående ordföranden Niclas

Nyhetsbrev [hallegarden.se]

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!