You are hereInstallation av fibernät

Installation av fibernät


By Hederstrom - Posted on 05 september 2015

Hej!

Den 17 september har Gothnet för avsikt att leverera fibernät från telestationen till vårt område.

Som ni säkert har sett så har de redan börjat gräva hos oss. I samband med detta så kommer ElTel att påbörja sitt arbete med att dra fibernätverk i området. Detta innebär att grävning kommer att utföras i delar utav våra gångbanor och gräsmattor. Vid ett fåtal gavelhus kommer grävning även att behöva utföras genom fastighetens gräsmatta för att nå fram från gångväg till gaveln på huset. Fullständig återställning efter grävningarna kommer att ske först när samtliga fiberinstallationer är levererade och kontrollmätta. Vi uppskattar att vi har ett fungerande fibernätverk mot slutet av oktober.

ElTel kommer att dra fiberkabeln under taket på balkongerna och in genom ytterförrådet på densamma. Detta innebär att de via stege kommer att klättra upp på balkongerna för att utföra sitt arbete.

När fiberanslutningarna på utsidan av huskropparna börjar bli färdigställda så kommer ElTel att meddela respektive hushåll om när de vill utföra installationen inne i huset. Meddelandet lämnas i brevlådan 3-5 dagar innan de planerat besöket. Eftersom arbetet inne i husen kan ta olika lång tid kommer de inte att kunna uppge någon exakt tid för besöket utan respektive hushåll förväntas ha någon som kan släppa in ElTel under dagen. Fiberanslutningen kommer att monteras vid golvet på insidan av ytterväggen, innanför balkongförrådet. Tänk på att i förväg flytta undan eventuella möbler som står i vägen.

I de fall en fastighetsägare önskar extra nätverksuttag monterade i huset, exempelvis vid en TV, kan detta göras mot en extra avgift. Riktpriset som styrelsen har fått är ca 1 000: - per extra uttag och debiteringen läggs på kommande kvartalsfaktura. Om detta är aktuellt för ert hushåll, vänligen fyll i den lapp som lämnats i er brevlåda och lämna den till Gustaf (hus 93) senast den 11 september. Det går även bra att maila denna information till Gustaf.

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta Gustaf eller Joakim i styrelsen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Nyhetsbrev [hallegarden.se]

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!