You are hereMålning av hus

Målning av hus


By Hederstrom - Posted on 23 april 2016

Kort information gällande målningen av husen.

Färgen som har delats ut under städdagen skall räcka till en strykning av fasad, runt fönster, balkongräcke samt betongväggen mellan respektive hushåll.

Svart färg för vindskivan bakom hängrännorna har delats ut till det första huset i respektive länga. Denna skall delas mellan samtliga hushåll i samma länga.

Det finns ett par stegar i det gemensamma förrådet. Vänligen lämna tillbaka dem till förrådet så snart de inte används då vi är många som vill nyttja dem.

Det är varje hushålls eget ansvar att utföra målningen under 2016.

Mvh Styrelsen

Nyhetsbrev [hallegarden.se]

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!