You are hereDatum för höststämman

Datum för höststämman


By admin - Posted on 03 oktober 2016

Höststämman kommer att äga rum 21/11 kl:19.00 i Knappekullaskolans matsal. Hjärtligt välkomna!

Våra stadgar säger: Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie vårstämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari samma år.
Motion, som skall behandlas på ordinarie höststämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 30 september samma år.

Har ni ändå något som ni vill ta upp så ta kontakt med styrelsen snarast.

/mvh Styrelsen

Nyhetsbrev [hallegarden.se]

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!