Grannsamverkan

Ytterligare två inbrott i bostad har anmälts i Lerums kommun.

3-5/6, Strandvägen, Lerum, försök till inbrott , uppbrutet fönster, ägarna bortresta vid tillfället.
4-7/6, Hjällsnäsvägen, Gråbo, fullbordat inbrott, uppbruten altandörr, ägarna bortresta vid tillfället.

Strandvägen ligger i samma område som Cederflychtsvägen där det var inbrott den 2/6. Extra vaksamhet för er som bor i anslutning till detta område.

Hälsningar

Stefan Holm
Poliskommissarie
PO Älvsborg

Gröna fingrar sökes

Vid vändplatsen finns idag tre krukor med blommor som har tagits väl omhand av Britt-Marie under många år. Nu känner hon att det är dags att någon annan tar vid.

Det handlar om att vid behov plantera om krukorna med säsongens blommor samt ansvara för att de vattnas vid behov. Givetvis får man ersättning för de utlägg man gör vid inköp av blommor och jord.

Vi hoppas givetvis att någon förbarmar sig över dessa krukor så snart som möjligt. Alternativet blir att vi får plocka bort dem.

Kontakta styrelsen för att anmäla ditt intresse.

Mvh
Gustaf
Ordförande

Grannsamverkan

Hej!
Under perioden 6/5-3/6 har det anmälts 3 st bostadsinbrott i Lerums kommun. Hittills i år har det anmälts 31 bostadsinbrott i kommunen (motsvarande siffra för 2014 var 28 st).
Inbrotten under året är ganska jämt fördelade på de olika kommundelarna. Vi ser inte något speciellt återkommande modus/tillvägagångssätt.

De senaste tre inbrotten har skett på följande platser:

13/5 Blåklintsvägen, Floda, försök till inbrott, brytmärken på dörr, brottet har skett under dagtid.
19/5 Sjölidens väg, Sjövik, försök till inbrott, brottet har skett under dagtid.
2/6 Cederflychtsvägen, Lerum, fullbordat inbrott, uppbrutet fönster, brottstid 11.30-14.40.

Om någon gjort iakttagelser som kan sättas i samband med något av dessa händelser, hör av er till polisen.

Nu går vi snart in i semestertider och risken för bostadsinbrott ökar då många bostäder står tomma. Prata ihop er i grupperna och hjälps åt med tillsyn av fastigheterna så gott det går under dessa perioder.

Trevlig sommar (eller vad det nu är för årstid)

Hälsningar

Stefan Holm
Lerumspolisen

Belysning i vårt område.

Hej gott folk,

Vi har problem med strömförsörjningen till våra gatulampor. På grunda av detta är lamporna avstängda tills problemet är löst.
/Styrelsen

Information ifrån Grannsamverkan

Hej!
Under perioden 7/3--5/5 har det anmälts 7 st bostadsinbrott i Lerums kommun (försök/fullbordat brott). Motsvarande siffra förra året var 10 st.
Vi ser inga särskilt utsatta områden eller några nya trender när det gäller tillvägagångssätt. Gärningsmännen bryter sig in via fönster/altandörrar som ligger insynsskyddat och tillgriper framförallt smycken och elektronik.
Vi har säkrat spår från flera av brottsplatserna, tänk på att försöka vistas så lite som möjligt på en eventuell brottsplats innan vi hunnit göra en teknisk undersökning.

Inbrotten/inbrottsförsöken har skett på följande platser:

11-12/3, Vitljungsvägen, Floda, (försök)
15/3, Ängsvägen, Gråbo
15/3, Flaketjärnsvägen, Gråbo
21/3, Bygrindsvägen, Lerum
10-24/3 Låddegårdsvägen, Gråbo, (försök)
1-3/5, Torpadalsstigen, Lerum
1-3/5, Furuvägen, Lerum

Jag har fått några frågor angående stöldmärkning av värdesaker med hjälp av s.k. märk-DNA. Detta är en ganska ny metod i Sverige och vad jag vet har polisen ännu ingen utbredd erfarenhet av denna metod. Polisen i Stockholm har varit delaktig i något projekt med denna märkning men jag har inte tagit del av någon utvärdering av detta.
Metoden/produkten saluförs bl.a. via svenska stöldskyddsföreningen och man kan läsa mer om detta på deras hemsida/länk https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/Produkter-tjanster/SSF-DNA-m...
Denna metod av märkning ingår dock inte i grannsamverkanskonceptet utan är något som man får bekosta själv. Jag vet inte om det blir någon ändring på detta i framtiden.

Om man har DNA-märkt sina värdesaker är det viktigt att detta framgår i anmälan vid ett eventuellt inbrott.

Hälsningar

Stefan Holm
Poliskommissarie
Lerumspolisen

Hur vi använder våra sopkärl

Hej. Tyvärr måste vi gå ut med en tråkig pekpinne. Vi börjar med att säga att vi inte är säkra på att detta är någon i vårt område men eftersom det är våra sopkärl som inte skall användas av andra så är det antagligen någon i boende området.

Det har nu hänt vid flera tillfällen att någon haft fest och sedan bara stoppat ner burkar, flaskor, pizzakartonger etc och bara ställt det bredvid sopkärlen. Senast idag låg det en stor säck i en av kärlen och detta är INTE okej! Soporna skall vara sorterade och det får inte finnas glas, burkar eller stora kartonger här. Det skall sorteras borta vid återvinningsstationen. Dessutom så tar inte Renova säckar eller annat skräp som står vid sidan om.

Vi betalar gemensamt för soporna och det går efter vikt. Det är vårt gemensamma ansvar att detta sköts snyggt och det har fungerat bra en längre tid tills nu. Det står även någon gammal trådback och annat skräp som inte hör hemma där. Komposten betalar vi inget för. Därför är det extra förmånligt om vi sorterar ut detta ur övriga sopor.

Så, ni som dumpat skräpet där, se till att rätta till efter er och se till att det inte händer igen.

/Styrelsen.

Glad Påsk och lite info från Grannsamverkan

Inbrotten ökar under storhelger och påsken är inget undantag. Tänk därför på att se till att säkra ditt hem och prata med dina grannar om du reser bort under påsken.

Glad Påsk önskar styrelsen!

Grannsamverkan

Hej!
Sedan förra utskicket, 2/1, har det anmälts 16 st bostadsinbrott i kommunen. Detta är på samma nivå som förra året och får anses vara en ganska låg siffra rent statistiskt.
Vi ser inga särskilt utsatta områden eller några nya trender när det gäller tillvägagångssätt. Det absolut vanligaste är fortfarande att man bryter sig in via fönster och tillgriper smycken, kontanter och Ipad/datorer.
I flera fall har det stannat vid försök till inbrott då gärningsmännen blivit avbrutna/skrämda eller p.g.a. att det funnits larm/bra lås i fastigheterna.

Det har säkrats spår på flera av brottsplatserna och det är ofta med hjälp av dessa som vi kan identifiera och lagföra gärningsmännen. Jag påminner om vikten av att vistas så lite som möjligt på en eventuell brottsplats innan vi hunnit göra en teknisk undersökning.

Inbrotten/inbrottsförsöken har skett på följande platser:

3/1, Seatons strand, Lerum
3-4/1, Bredehall, Lerum
6/1, Ljunglidsvägen, Floda
10/1, Vitljungsvägen, Floda
14/1, Väverivägen, Tollered
14/1, Södra Rydsbergsvägen, Lerum
16/1, Pilgränd, Floda
22/1, Knavravägen, Stenkullen
23/1, Sköldvägen, Stenkullen
2/2, Sköldvägen, Stenkullen
2/2, Hovgårdsvägen, Sjövik
5-6/2, Stora Bråtavägen, Lerum
2-4/2, Skolvägen, Floda
26/2, Branta Liden, Lerum
4/3, Kantor Edgrens väg, Lerum
4/3, Kantor Edgrens väg, lerum

Fortsätt att vara vaksamma och tipsa polisen på tfn 114 14.

Hälsningar

Stefan Holm
Lerumpolisen

Ritningar över området

Då har styrelsen sett till att originalritningarna på vårt område är bevarade för framtiden. Efter en genomgång i vårt arkiv så har vi lämnat in ritningarna för inskanning och nu når ni alla dessa via hemsidan under fliken "Stadgar / Ritningar".

http://hallegarden.se/node/494

Det finns ytterligare en omgång som skall lämnas in för att skannas. Även dessa dokument kommer att läggas upp på hemsidan. Mer information skickas ut när detta är klart.

Trevlig helg!

/Styrelsen genom Niclas (ordf.)

Inbjudan till vårstämman samt info om utbyggnad av fibernätet

Hej! Arbetet med fibernätet fortskrider enligt plan. Vi vill än en gång rekommendera alla boende att inte teckna några egna avtal med exempelvis Telia. På höststämman röstade vi igenom beslutet att bygga ett fibernät och att kostnaden tas ut under två år på kvartalsavgiften. Ingen undkommer alltså denna utgift. Mer information på vårstämman.

Som tidigare annonserat så kommer vårstämman att äga rum 23/3 kl:1900 i Knappekullaskolans matsal. Vi skall i år välja en ny ordförande, en ny ledarmot samt tre stycken suppleanter. Valberedningen har förslag till alla posterna. Se bifogad inbjudan!

Vårens städdag kommer att äga rum 18 april.

/mvh styrelsen genom avgående ordföranden Niclas

Nyhetsbrev [hallegarden.se]

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!