Information från styrelsen

Hej! Tack ni som deltog i Lördags för en väl genomförd städdag. Det blev en hel del åtgärdat.

Övrig info:
Boendelistan som ni kan hitta på vår hemsida är uppdaterad. Ni hittar den här: http://www.hallegarden.se/node/497

Styrelsen har köpt in ett nytt ekonomisystem där vi har möjlighet att skriva ut fakturor för att få in kvartalsavgiften. Förbered er därför på att kommande inbetalningskort kommer att se annorlunda ut än vad ni är vana vid (om allt går som vi tänkt). Följ bara instruktionerna på lappen så skall allt gå bra.

Vi kommer att sätta in utsugsfläktar i garagen där det idag finns ventilationsgaller. Detta för att få en bättre/torrare miljö i garagen.

Ni som har sättningar i era garage: Detta är också uppe på styrelsens dagordning och skall åtgärdas.

Ansvarsområden för gräsklippning kommer att ses över. När det är dags för er tur, titta på den med signeringslistan medföljande instruktionen om vad ni skall göra. Det kan skilja sig från hur det varit tidigare.

Vi skall köpa in en ny lekställning till vår nu väldigt fina lekplats. Har ni åsikter och vill vara med och påverka vad vi köper in så hör av er till någon i styrelsen snarast! Vi är mycket tacksamma om någon/några barnfamiljer engagerar sig här.

Det var allt för denna gången!

/mvh Styrelsen

Protokoll från vårstämman 26 mars 2014

Då var protokollet från vårstämman justerat och klart. Ni finner allt material från stämman här:

http://www.hallegarden.se/node/532

Ni måste vara inloggade för att ta del av materialet. Protokollet kommer även att delas ut i era brevlådor.

/Ordf.

Städdag 12 april kl 09.00

Då kommer en sista påminnelse om den kommande städdagen. Vi samlas vi lekplatsen kl:09.00 på lördag (12/4) för utdelning av arbetsuppgifter.

Har ni något som ni anser bör göras på städdagen? Hör av er till någon i styrelsen snarast!

/mvh Ordf.

Kallelse till vårstämma 26 Mars

Hej!

26 Mars kl:19.00 är ni medlemmar kallade till vårstämma på Höjdenhemmet. Separat kallelse kommer att delas ut.

12 April är det städdag. Mer om denna på vårstämman.

Önskemål och synpunkter mottages tacksamt! Prata med någon av oss i styrelsen.

/mvh Ordf.

Nya kandidater till styrelsen

Hej! På kommande vårmöte så skall det väljas ett antal poster till styrelsen. De ordinarie poster som skall väljas är: Sekreterare, Kassör och Vice Ordförande. Dessa är på två år vardera. Utöver dessa skall det väljas tre stycken suppleanter (ersättare) på ett år vardera.

Eftersom styrelsen på höststämman tog på sig uppdraget som valberedning så går vi därför ut så här och kollar av intresset. Är du intresserad av arbetet i styrelsen så hör gärna av er till någon av oss sittande eller via kontaktformuläret på hemsidan.

Många blir rädda när det talas om jobb i styrelser MEN det är inte mer jobb än vad man gör det till. Vill man vara med och påverka för att göra vårt område trivsamt och attraktivt så är det bara att kliva ombord! Vi ser gärna nyinflyttade som sökande. Alla har vi erfarenheter från olika håll som vi kokar ner till något som skall gynna vår samfällighet.

Vi har i sittande styrelse försökt att dokumentera vårt arbete på ett sätt som skall göra det lättare för efterträdare att komma in i arbetet med exempelvis arbetsbeskrivningar.

Ha i åtanke att väljer man en boendeform som vår samfällighet så är det allas ansvar att bidraga i arbetet kring samfälligheten. Ibland glöms det lätt bort.

Ha en fortsatt trevlig kväll!

/mvh Styrelsen genom Niclas (Ordf.)

Kondensvatten från värmepumpar

Hej! Vi har i styrelsen uppmärksammat att flera har luft-luft värmepumpar där kondensvattnet från utedelen rinner rakt ner på marken utan att samlas upp. Då det periodvis rinner ansenliga mängder från denna som inte tas om hand kan detta orsaka skador på husen/grunden i form av fuktskador, sättningar, mögel, svamp etc.

Det är alltså mycket viktigt att detta vatten antingen samlas upp eller leds bort från huset på lämpligt sätt.

Vi kommer att påminna om detta på vårstämman.

/mvh Styrelsen

Grannsamverkan

Under perioden 30/11—18/12 har det anmälts 6 st försök/fullbordade inbrott i bostad i kommunen. Hittills i år har det totalt anmälts 125 st försök/fullbordade inbrott i bostad i Lerums kommun, en siffra som är fortsatt hög. Av dessa 125 är andelen försök till inbrott klart högre än tidigare år, något som är positivt då detta till viss del beror på olika förebyggande åtgärder som grannsamverkan m.m.

De senaste brotten har skett på följande platser:

Riddarstensvägen, Lerum, fullbordat, 29/11 kl. 16-17

Övre Axåsvägen, Lerum, försök, 25-/10—4/12

Prästkragsvägen, Floda, försök, 10/12 kl. 17.30

Lilla Aggetorpsvägen, Gråbo, försök, 12-13/12 kl 23-08.30

Häradsvägen 10, Lerum, Lägenhet, fullbordat, 17/12 kl 17.30-20.00

Häradsvägen 10, Lerum, Lägenhet, fullbordat, 17/12 kl 17.30-20.00

Det som tillgrips är som tidigare smycken, kontanter och elektronik. Vi har inga särskilda tips/iakttagelser som vi vill gå ut med i dagsläget. Fortsätt att lämna tips och iakttagelser via tfn 114 14 eller polisens hemsida.

Hälsningar

Stefan Holm
Platschef Lerumspolisen

Höststämma 2013-11-27 kl:19.00

Hej! Här kommer en vänlig påminnelse om höststämman den 27:e på Höjdenhemmet.

Väl mött!

/Styrelsen genom Ordf.

Grannsamverkan

Hej!

Just nu anmäls det många bostadsinbrott i kommunen vilket gör att vi behöver vara extra vaksamma i våra bostadsområden. Under måndag och tisdag har det anmälts 6 st inbrott eller försök till inbrott i bostad. Vi har också uppgifter om att det tidigare idag avbrutits ett försök till inbrott på Repslagarevägen i Lerum, detta har dock inte registrerats i vårt system ännu.

Vi kan konstatera att det begås många inbrott i kommunen, men det är också många inbrott som stannar vid försök genom att det avbryts av vaksamma grannar eller genom förebyggande åtgärder som larm m.m.
Detta får vi ändå se som en positiv utveckling som vi till viss del kan tillskriva grannsamverkan.

Fortsätt vara uppmärksamma och tipsa polisen via 114 14, vi har stor nytta av era tips framförallt när de innehåller fordon/reg.nr.

Informera övriga boende i era områden.

De senaste 6 inbrotten har skett på följande platser:

Inbrottsförsök i villa
2013-11-12 kl. 18.07 Östra Stamsjövägen, Lerum
Någon har ryckt i ytterdörren men troligtvis blivit skrämd av hemmavarande barn. Patrull på plats precis efter att gärningsman lämnat springandes. Hund, helikopter mm, hunden spårar misstänkt men tappar spåret.

Inbrott i villa
2013-11-12 kl. 07.00 – 15.30 Hejderidareslingan, Lerum
Tillträde genom uppbrutet fönster på framsidan av villan.

Stöld inbrott i villa
2013-11-11 kl. 16.00 – 18.15 Breda Renen, Lerum
Tillträde genom uppbrutet fönster.
Tillgrepp av kontanter.

Stöld inbrott i villa
2013-11-11 kl. 08.00 – 17.20 Turebergsvägen, Floda
Uppbrutet köksfönster där tillträde skett. Inget gods konstaterat tillgripet.

Stöld inbrott i villa
2013-11-11 kl. 07.30 – 19.50 Vitljungsvägen, Floda
Tillträde genom att bryta upp och lyfta ut ett fönster på baksidan av fastigheten.
Tillgrepp av smycken.

Stöld inbrott i radhus
2013-11-11 kl. 07.30 – 20.00 Ekollonvägen, Lerum
Uppbrutet fönster på baksidan av huset. Huset genomsökt, lådor utdragna och skåp öppnade med stor oreda.
Tillgrepp av kontanter.

Stefan Holm
Lerumspolisen

Information från styrelsen

På måndag 11/11 från kl 08.00 skall det rensas upp ordentligt runt stora parkeringen mha inhyrd grävmaskinist. Det får då inte stå några bilar på stora parkeringen. Detta för att grävmaskinisten skall komma åt kanterna och för att era bilar inte skall få skador. Mer information om detta på städdagen (lördag). Vi kommer att sätta upp avspärrning under söndag eftermiddag.

Glöm inte att skriva in datumet för Höststämman 27/11 i era kalendrar. Separat kallelse kommer att delas ut.

/mvh Styrelsen

Nyhetsbrev [hallegarden.se]

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!