Grannsamverkan

Under perioden 30/11—18/12 har det anmälts 6 st försök/fullbordade inbrott i bostad i kommunen. Hittills i år har det totalt anmälts 125 st försök/fullbordade inbrott i bostad i Lerums kommun, en siffra som är fortsatt hög. Av dessa 125 är andelen försök till inbrott klart högre än tidigare år, något som är positivt då detta till viss del beror på olika förebyggande åtgärder som grannsamverkan m.m.

De senaste brotten har skett på följande platser:

Riddarstensvägen, Lerum, fullbordat, 29/11 kl. 16-17

Övre Axåsvägen, Lerum, försök, 25-/10—4/12

Prästkragsvägen, Floda, försök, 10/12 kl. 17.30

Lilla Aggetorpsvägen, Gråbo, försök, 12-13/12 kl 23-08.30

Häradsvägen 10, Lerum, Lägenhet, fullbordat, 17/12 kl 17.30-20.00

Häradsvägen 10, Lerum, Lägenhet, fullbordat, 17/12 kl 17.30-20.00

Det som tillgrips är som tidigare smycken, kontanter och elektronik. Vi har inga särskilda tips/iakttagelser som vi vill gå ut med i dagsläget. Fortsätt att lämna tips och iakttagelser via tfn 114 14 eller polisens hemsida.

Hälsningar

Stefan Holm
Platschef Lerumspolisen

Höststämma 2013-11-27 kl:19.00

Hej! Här kommer en vänlig påminnelse om höststämman den 27:e på Höjdenhemmet.

Väl mött!

/Styrelsen genom Ordf.

Grannsamverkan

Hej!

Just nu anmäls det många bostadsinbrott i kommunen vilket gör att vi behöver vara extra vaksamma i våra bostadsområden. Under måndag och tisdag har det anmälts 6 st inbrott eller försök till inbrott i bostad. Vi har också uppgifter om att det tidigare idag avbrutits ett försök till inbrott på Repslagarevägen i Lerum, detta har dock inte registrerats i vårt system ännu.

Vi kan konstatera att det begås många inbrott i kommunen, men det är också många inbrott som stannar vid försök genom att det avbryts av vaksamma grannar eller genom förebyggande åtgärder som larm m.m.
Detta får vi ändå se som en positiv utveckling som vi till viss del kan tillskriva grannsamverkan.

Fortsätt vara uppmärksamma och tipsa polisen via 114 14, vi har stor nytta av era tips framförallt när de innehåller fordon/reg.nr.

Informera övriga boende i era områden.

De senaste 6 inbrotten har skett på följande platser:

Inbrottsförsök i villa
2013-11-12 kl. 18.07 Östra Stamsjövägen, Lerum
Någon har ryckt i ytterdörren men troligtvis blivit skrämd av hemmavarande barn. Patrull på plats precis efter att gärningsman lämnat springandes. Hund, helikopter mm, hunden spårar misstänkt men tappar spåret.

Inbrott i villa
2013-11-12 kl. 07.00 – 15.30 Hejderidareslingan, Lerum
Tillträde genom uppbrutet fönster på framsidan av villan.

Stöld inbrott i villa
2013-11-11 kl. 16.00 – 18.15 Breda Renen, Lerum
Tillträde genom uppbrutet fönster.
Tillgrepp av kontanter.

Stöld inbrott i villa
2013-11-11 kl. 08.00 – 17.20 Turebergsvägen, Floda
Uppbrutet köksfönster där tillträde skett. Inget gods konstaterat tillgripet.

Stöld inbrott i villa
2013-11-11 kl. 07.30 – 19.50 Vitljungsvägen, Floda
Tillträde genom att bryta upp och lyfta ut ett fönster på baksidan av fastigheten.
Tillgrepp av smycken.

Stöld inbrott i radhus
2013-11-11 kl. 07.30 – 20.00 Ekollonvägen, Lerum
Uppbrutet fönster på baksidan av huset. Huset genomsökt, lådor utdragna och skåp öppnade med stor oreda.
Tillgrepp av kontanter.

Stefan Holm
Lerumspolisen

Information från styrelsen

På måndag 11/11 från kl 08.00 skall det rensas upp ordentligt runt stora parkeringen mha inhyrd grävmaskinist. Det får då inte stå några bilar på stora parkeringen. Detta för att grävmaskinisten skall komma åt kanterna och för att era bilar inte skall få skador. Mer information om detta på städdagen (lördag). Vi kommer att sätta upp avspärrning under söndag eftermiddag.

Glöm inte att skriva in datumet för Höststämman 27/11 i era kalendrar. Separat kallelse kommer att delas ut.

/mvh Styrelsen

Grannsamverkan info

Hej!

Under perioden 25/9—6/11 har det anmälts 20 st inbrott och försök till inbrott i bostad i Lerums kommun. Detta är en ganska hög siffra som ligger i nivå med de senaste årens statistik för motsvarande period. Hittills i år har det anmälts totalt 108 inbrott i bostad i kommunen vilket också är en hög siffra.

Inbrotten har skett på följande platser:

Flintakroken, Stenkullen 27-30/9
Harald Stakes väg, Stenkullen 30/9
Åtorps Björkväg, Lerum 25/9
Kantor Edgrens väg, Lerum 2-3/10
Seatons Strand, Lerum 4-5/10
Rösestigen, Stenkullen 7/10
Lappljungvägen, Floda 7/10
Nordåsvägen, Floda 7/10
Hejderidareslingan, Lerum, 7-8/10
Ryd västergårdsvägen, Lerum 11-13/10
Gunnar Wennerbergs väg, Lerum 15-18/10
Almekärrsvägen, Lerum 19/10
Apelvägen, Floda 19/10
Rågvägen, Floda 25/10
Kumminvägen, Gråbo 29/10
Floxvägen, Gråbo 29/10
Östra Hägnadsvägen, Gråbo 31/10
Stamsjövägen, Lerum 31/10
Ljungbackenvägen, Lerum 31/10
Pilgränd, Floda 1/11

I några av fallen har gärningsmännen använt sig av stege och tagit sig in via fönster på andra våningen. I flera fall har gärningsmännen blivit upptäckta och avbrutna av vaksamma grannar då de försökt bryta sig in i fastigheterna. De flesta inbrotten har skett under dagtid/eftermiddag, vardagar. Det som tillgrips är smycken, kontanter och kameror/ipads/datorer.

För er som har Ipads/Iphones så ser vi gärna att ni aktiverar funktionen ”hitta min iphone/ipad”. Eftersom dessa produkter ofta stjäls vid ett inbrott så kan detta kan vara till stor hjälp för oss i utredningsarbetet med att hitta och lagföra gärningsmännen.

Det sitter i dagsläget en person frihetsberövad misstänkt för bostadsinbrott i kommunen. Det har i samband med denna utredning också kunnat identifierats gods som tillgripits vid andra inbrott i kommunen. Se till att ni har gjort inventarielista över stöldbegärlig egendom, även detta är ofta till stor hjälp för oss i utredningsarbetet om ni skulle bli utsatta för ett inbrott.

Vi har i övrigt inga signalement eller annat att lämna ut.

Det är ofta tips från allmänheten och teknisk bevisning (spårsäkring) som gör att vi kan komma vidare och lagföra gärningsmännen i dessa ärenden. Fortsätt att tipsa polisen om era iakttagelser via 114 14.

Hälsningar

Stefan Holm
Platschef Lerumspolisen

Städdag lördag 9/11

Hej på er! Kommande lördag är det städdag. Vi samlas vid lekplatsen 09.00 för utdelning av arbetsuppgifter. Har du förslag på vad som bör göras? Kontakta, som vanligt, någon i styrelsen snarast.

/Väl mött, Styrelsen

Avspärrade P-platser

Hej på er! Eftersom det är många som frågat varför det är två parkeringsplatser som är avspärrade. Detta är anledningen:

Det är Gimgården, som utför anläggningarbetet på nedre längan mot cykelbanan, som spärrat av de två parkeringarna vid östra garagen. De vill vara säkra på att det finns en uppställningsplats för material när det kommer. Ansvarig för arbetet är Hans Hellberg. Han nås på 070-554 15 98.

/mvh Ordf.

Grannsamverkan

Hej!

Igår kväll, 24/9 kl 23.15 var det ett inbrottsförsök i villa på Harebacken i Aspenäs/Lerum, en adress som omfattas av grannsamverkan.

Ägaren var bortrest vid tillfället men hade vidtagit brottsförebyggande åtgärder som tänd belysning/timer, larm och fönsterlås. Trots detta försökte två gärningsmän bryta sig in i villan genom att resa en stege mot ett fönster på andra våningen. Tack vare fönsterlås tog det lång tid och väsnades vid inbrottsförsöket. Ljudet av detta uppmärksammades av en granne som gick ut och då fick syn på gärningsmännen, dessa sprang från platsen och polis larmades. Eftersök gjordes bl.a. med hund men gärningsmännen hade hunnit lämna platsen. Grannen/vittnet upplevde situationen hotfull
då en av gärningsmännen höjde ett tillhygge mot vittnet innan de flydde platsen.

Detta är något att tänka på om man hamnar i ett liknande läge. För att inte utsätta sig för onödig risk så är Polisen råd att inte försöka konfrontera gärningsmännen i dessa situationer utan att man på avstånd försöker att avbryta gärningen genom att skrika/gapa och på så sätt låter gärningsmännen veta att de är iakttagna samt larma polisen (och grannar).

Stegen som användes vid inbrottsförsöket hör inte till aktuell fastighet utan var tillgripen från grannfastigheten.
Som jag sagt tidigare kan man råka ut för inbrott trots att man vidtagit alla rimliga förebyggande åtgärder, i det här fallet kunde dock inbrottet avbrytas tack vare dessa förebyggande åtgärder (vaksamma grannar, låsbara fönster m.m.).

En av gärningsmännen i aktuellt ärende beskrivs vara en man, ca 50 år, ”flintskallig” med ”markerade ögonbryn”, han hade lång mörk jacka vid tillfället. Okänt signalement på den andre gärningsmannen. Det är troligt att gärningsmännen haft en bil parkerad i området men vi har inga uppgifter om detta.

Under helgen anmäldes det också inbrott på bl.a. Edenhjelms väg i Lerum, vid detta tillfälle användes samma tillvägagångssätt där gärningsmannen tog sig in via övervåningen med hjälp av stege. Vid detta tillfälle gjordes flera iakttagelser av en vit Volvo, modell 740, som inte hörde hemma i området. Bilen har reg. Nr. som börjar med bokstäverna MC…. . Två yngre män med rakade huvuden sågs i bilen. Det är oklart om detta fordon har med inbrottet att göra men uppgifterna är intressanta.

Om det gjorts iakttagelser som kan sättas i samband med dessa händelser så vill polisen ha in dessa uppgifter via 114 14.

Den senaste tiden har det varit flera inbrott där man tagit sig in via övervåningen. Larm är en bra förebyggande åtgärd, det är dock viktigt att man tänker till och installerar/kompletterar larmet så att det täcker de mest utsatta ytorna i huset och att man larmar bägge våningar i förekommande fall. Sovrummet en sådan yta som gärningsmännen prioriterar när de går in i ett hus eftersom det ofta är där som guld och smycken förvaras. Vi har flera exempel på att gärningsmän brutit sig in i larmade villor men bara rört sig i de ytor som inte täckts av larmet och på så sätt undvikit att lösa ut detta.

Stefan Holm
Lerumspolisen

Grannsamverkan

Information ifrån Stefan Holm:

Hej!

Bostadsinbrotten ligger på en fortsatt hög nivå i kommunen. Under perioden 14/8-20/9 har det anmälts 16 st inbrott i bostad i Lerums kommun, detta är en fortsatt hög siffra om man jämför med förra året.

De senaste inbrotten har skett på följande platser:

OLVERS VÄG
ÖLSLANDA GÄRDE
HEDE ÄNG
EKHAGSVÄGEN
KLOCKGJUTAREVÄGEN
STRANDVÄGEN
HÖGSBOHOLMSVÄGEN
HÖGSBOHOLMSVÄGEN
LAGMAN KARLES VÄG
SKALLSJÖ STOMMENS VÄG
GAMLA ALLÉN
RINGVÄGEN
ÖSTADSVÄGEN
TORPHAGEBACKEN
UDDAREDSVÄGEN
HEDEBOVÄGEN

Flera av dessa adresser omfattas av grannsamverkan. Det är förstås så att grannsamverkan inte utgör någon garanti för att man inte skall få inbrott, det kan man få trots att man följer konceptet till punkt och pricka. Vi vet samtidigt att engagemang och intresse brukar avta med tiden och det är därför viktigt att komma ihåg att det inte är grannsamverkansskyltarna i området som gör jobbet utan det är er vaksamhet och förebyggande åtgärder som är avgörande.

För några dagar sedan greps två misstänkta tjuvar i området vid Norra Häcksjöbäcksvägen. Detta är ett område som omfattas av grannsamverkan och det var de boende i området som kontaktade polisen efter de hade reagerat på två okända personer som bettet sig konstigt i området och bl.a. varit inne i trädgårdar. Polisen kom till plats och kunde gripa två personer misstänkta för stöld och narkotikabrott. De misstänkta har anhållits och utredning pågår.
Ett bra exempel på hur vi vill att grannsamverkan skall fungera.

Vi går nu in i den period (okt-dec)då det statistiskt sker flest bostadsinbrott under året vilket kräver extra vaksamhet av oss alla. Se över ute-belysningen och komplettera gärna med en rörelsevakt för att möta det problem som mörkret innebär. Prata ihop er med grannarna och aktualisera grannsamverkanskonceptet så blir det mycket besvärligare för eventuella tjuvar som kommer in på just er gata.

Vi får in många tips och iakttagelser från er, fortsätt att tipsa polisen på 114 14.

Hälsningar

Stefan Holm
Lerumspolisen

Nyckel upphittad vi östra garagen

Återfås mot beskrivning. Kontakta ordföranden Niclas Karlsson (hus 97).

/mvh Ordf.

Nyhetsbrev [hallegarden.se]

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!