Välkommen!

Hej och välkommen till Samfällighetsföreningen Hallegården!

Med detta brev hoppas vi att ni som nyinflyttade skall få svar på några av de frågor som gällerföreningen och området vi bor i. Här finns även kontaktuppgifter till medlemmarna i styrelsen.

Om ni har ytterligare funderingar, eller bara vill säga hej, så är ni välkomna att höra av er till oss.

Vi hoppas att ni kommer att trivas här!

Hälsningar
Vi som sitter i styrelsen

Samfällighetsföreningen består av 48 radhus byggda under åren 1971-72. Det är vi som bor i föreningen som tillsammans vårdar och underhåller vårt område.

Ansvar och underhåll

Varje fastighetsägare äger och ansvarar för skötsel och underhåll av sin fastighet. Föreningen äger tillsammans gavlarna, taken och dräneringen och ansvarar för underhåll av dessa. Föreningen ansvarar också för underhåll av garagen, lekplatsen, parkeringsplanerna samt gångvägarna inom området.

Husen målas med jämna mellanrum med färg som föreningen köper till samtliga fastigheter. Underhåll måste skötas av respektive fastighetsägare. Om tidigare ägare har underlåtit att sköta underhållet av fastigheten, får den nya ägaren själv bekosta materialet till upprustningen. Privat får du ansvara för färg till förråd och plank mellan husen, och till grundfärg för ev. ny träpanel som byts ut.

Städdagar

Varje år har vi tillsammans två städdagar, en under våren och en under hösten. Under dessa så hjälps vi åt att underhålla vårt områdes gemensamma ytor. Detta är även ett ypperligt tillfälle att träffa de övriga som bor i området. De boende som deltar vid städdagarna får även tillbaka en slant vid årets slut.

Stämmor

Vi har årligen två stämmor i föreningen, en under våren och en under hösten. Vid dessa presenterar styrelsen vad som har hänt i föreningen och hur planerna ser ut framöver. Här presenteras även information som anses vara av betydelse för hela föreningen. Vid varje ordinarie vårstämma väljs ett par nya styrelseledamöter. Kandidaterna till  styrelseposterna har i förväg anmält sitt intresse till att vara delaktiga i den kommande styrelsen.
Motion som skall behandlas på ordinarie vårstämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari samma år.

Motion som skall behandlas på ordinarie höststämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 30 september samma år.

Gräsklippning

Under sommarhalvåret hjälps vi åt att underhålla gräsmattor, rabatter och lekplatsen. Varje hushåll har efter ett rullande schema två veckor då de ansvarar för en del av området. Information om vad som skall utföras och en signeringslista cirkulerar i samband med detta. De hushåll som genomför sina ansvarsområden får tillbaka en liten slant vid årets slut. Gemensamt garage I de östra garagelängorna, närmast den stora parkeringen mot vägen till, ett gemensamt garage. Här finner du gräsklippare och grästrimmers för de gemensamma ytorna, skottkärror och annan gemensam utrustning. Här finns även kärl för återvinning av lampor och lysrör. Nyckel till det gemensamma garaget skall du ha fått av den tidigare ägaren till ditt boende. Om du saknar en sådan nyckel är du välkommen att höra av dig till oss i styrelsen.

Bom

För att undvika biltrafik i vårt område finns en bom monterad vid den främsta  infarten. Nyckel till denna skall du ha fått av den tidigare ägaren till ditt boende. Om du saknar en sådan nyckel är du välkommen att höra av dig till oss i styrelsen.

Gångvägar

Vänligen respektera att gångvägarna inom området endast i undantagsfall skall användas för fordonstrafik. Många barn leker på och kring gångvägarna, så om du framför ett fordon inom området, vänligen gör detta med försiktighet.

Sopor

Vi har gemensamma kärl för sophantering utmed vägen vid de östra garagen. I dessa slängs enbart hushållssopor för förbränning. Kärl för kompostering finns på samma plats. Papperspåsar för att samla ihop sin kompost hämtar varje hushåll i kommunhuset på torget. En återvinningsstation finns längs vägen ut från området. Här samlar kommunen in tidningar, pappersförpackningar, plast, metall och glas.

Avgiften för sophantering är viktbaserad och påverkar hela området. Så att sortera rätt påverkar både plånboken och miljön!

Hemsida

Föreningen har en hemsida, www.hallegarden.se, där man finner information som rör området, föreningens stadgar, samt medlemslistor och annan dokumentation. För att nå alla sidor krävs att man har ett användarkonto. Detta kan erhållas genom att skicka ett email till ordförande eller sekreterare.

Information

Styrelsen skickar ut information som rör föreningen via ett nyhetsbrev till vilket man kan anmäla sig
på vår hemsida, www.hallegarden.se. Viss information går även ut via brevlådan.

Grannsamverkan

SFF Hallegården är delaktiga i polisens grannsamverkansprojekt. Detta är ett sätt att minska risken för inbrott hos våra boende. I korthet innebär detta att vi alla är uppmärksamma på händelser och personer som vanligtvis inte befinner sig i området. Om du skall åka bort, så be din granne att hålla ett extra öga på ditt boende, ta in posten och skotta bort ev. snö fram till dörren. När du möter någon okänd på våra gångvägar så säg gärna ”Hej”. En eventuell inbrottstjuv känner sig då iakttagen och går sannolikt vidare.

Genom samfällighetens nyhetsbrev kommer med jämna mellanrum information från polisen som rör grannsamverkan. Mer information finns på www.samverkanmotbrott.se.

TV-anläggning

I föreningen finns en gemensam tv-anläggning genom vilken vi förmedlar ett grundutbud av tvkanaler. Kontaktuppgifter
På vår hemsida finns ett dokument med kontaktuppgifter till alla boende i området. Se gärna över att vi har uppdaterat det med rätt uppgifter nu när du har flyttat in.